Aktualności


Informacja o dematerializacji akcji

W dniu 01 stycznia 2020r. częściowo weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych (ustawa z dn. 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. poz.1798) wprowadzająca istone zmiany w funkcjonowaniu m. in. niepublicznych spółek akcyjnych. Z uwagi na stan pandemii, terminy wejścia w życie niektórych zmian zostały przesunięte ustawą z 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-02 (Dz.U. poz.875). Zasadniczą zmianą jest obowiązkowa demateralizacja akcji od 01 marca 2021r., w efekcie której od dnia 01 marca 2021r. z obrotu wycofane zostały akcje w formie dokumentu papierowego. Rejestr akcjonariuszy dla Spółki prowadzi IPOPEMA Securities SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737, NIP 527-24-68-122.


Wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 28 stycznia 2022r. złożony został wniosek o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect.

(08.08.2022) Spółka jest na etapie odpowiadania na pytania Giełdy dotyczące wniosku o wprowadzenie do obrotu.

Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej witryny akceptujesz naszą politykę prywatności.
Więcej